Mondelinge taal: in de praktijk

Het belang van mondelinge taalvaardigheid als onderdeel van het taalonderwijs in basisscholen is lange tijd onderschat. Je ziet nu dat het in nieuwe taalmethodes wel een plek heeft gekregen, maar het zou juist nadrukkelijk aandacht moeten krijgen in alle andere vak- en leergebieden. 

De mondelinge taalontwikkeling van leerlingen hangt natuurlijk samen met de specifieke moedertaal van het kind. Een meertalige leerlijn houdt rekening met de taalachtergrond en taalmogelijkheden van de leerlingen. Het taalbeleid is er op gericht een meertalige ontwikkeling te bevorderen. De eigen taal kan een heel belangrijke opstap zijn m.b.t. het verwerven kennis en is de basis voor het verwerven van een andere taal.

Hieronder vind je bijlagen die betrekking hebben op mondelinge taal in het taalbeleid.

Documenten en bijlagen downloaden?

Bepaalde bijlagen en documenten zijn alleen voor geregistreerde gebruikers binnen de website.
U kunt zich via deze link zelf registreren. U krijgt een mail om de registratie te bevestigen. De beheerder van de website zal echter eerst de registratie moeten beoordelen en activeren. Als dat gedaan is krijgt u mail van de beheerder en kunt u inloggen.