Wie zijn wij?

De netwerken voor taalcoördinatoren in Fryslân worden mogelijk gemaakt door een subsidiebeschikking van de Provincie Fryslân en sluiten aan bij de ambities die staan beschreven in de integrale provinciale beleidsnotitie ‘Grinzen oer’.

In 2013 zijn de zeven bestaande netwerken voor het grootste deel ‘omgebouwd’ naar zogenaamde bestuurlijke netwerken. Er zijn meer dan 200 taalcoördinatoren opgeleid in Fryslân en er nemen momenteel circa 120 actief deel aan de netwerken. 

Het project ‘taalcoördinatoren in Fryslân’ wordt begeleid en gecoördineerd door NHL Hogeschool/ECNO. Het begeleidingsteam bestaat uit:

  • Nineke Kupers (opleider van de P-HBO ‘taalcoördinator in het basisonderwijs’)
  • Klarinske de Roos (opleider van P-HBO ‘taalcoördinator in het basisonderwijs’ versie Fryslân en coördinator/begeleider van de netwerken voor taalcoördinatoren in Friesland)
  • Albert Walsweer (projectcoördinator)