Wie zijn wij?

De netwerken voor taalcoördinatoren in Fryslân worden mogelijk gemaakt door een subsidiebeschikking van de Provincie Fryslân en sluiten aan bij de ambities die staan beschreven in de integrale provinciale beleidsnotitie ‘Grinzen oer’.

Op dit moment zijn er zes netwerken waarvan er drie als zogenaamde bestuurlijke netwerken functioneren. Er zijn meer dan 200 taalcoördinatoren opgeleid in Fryslân en er nemen momenteel circa 120 actief deel aan de netwerken. 

Naast de door de NHL Stenden Hogeschool begeleide netwerken, zijn er besturen waarbinnen een eigen netwerk functioneert. De meeste van deze netwerken zijn aangesloten op de nieuwsbrieven die regelmatig via het netwerk Friesland worden verstuurd. Ook houden deze netwerken en de coordinator/begeleider van de netwerken Friesland elkaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Het project ‘taalcoördinatoren in Fryslân’ wordt begeleid en gecoördineerd door NHLStenden Hogeschool/ECNO. Voor meer informatie:

  • Klarinske de Roos (opleider van P-HBO ‘taalcoördinator in het basisonderwijs’ versie Fryslân en coördinator/begeleider van de netwerken voor taalcoördinatoren in Friesland)
  • Albert Walsweer (projectcoördinator)