Wat doen wij

  • In 2004 werd de behoefte uitgesproken om opgeleide taalcoördinatoren in een beroepsgroep te organiseren. Er ontstaan groepen in Fryslân, maar ook landelijk zijn er initiatieven. Zie bijvoorbeeld SLO.
  • Eerst zijn er vanuit bestaande en toevallig samengestelde opleidingsgroepen kleine netwerken opgericht. Die groepen zijn zich daarna steeds meer regionaal gaan organiseren.
  • In 2009 waren er al zeven regionale netwerken.
  • Vanaf 2009 is ook een nieuwe trend ingezet, namelijk het opzetten van zogenaamde bestuurlijk georganiseerde netwerken. Dat wil zeggen dat de deelnemers aan zo’n netwerk behoren tot hetzelfde bestuur. Zo ontstond een groep binnen de UWG Fier (Stiens e.o.) en binnen PCBO Smallingerland.
  • Momenteel functioneren steeds meer netwerken op bovenschools niveau (link naar netwerken). Het doel is om op deze manier een dekkend netwerk van taalcoördinatoren te creëren in de provincie Fryslân.
  • De deelnemers aan de netwerken werken gezamenlijk aan praktijkvragen en praktijkproblemen.
  • Er worden masterclasses georganiseerd, waarin externe deskundigen een bepaald thema aan de orde stellen.
  • Er zijn werkbijeenkomsten waarin beleid wordt geformuleerd voor specifieke onderdelen.
  • Voor individuele vragen kunnen de taalcoördinatoren een beroep doen op de mogelijkheid tot (digitale) coaching.
  • Taalcoördinatoren in Fryslân houden zich bezig met het formuleren, implementeren en evalueren van taalbeleid in een meertalige context.